ACTIVE CONSULT – Accounting & Tax

Accounting & Tax Consulting, Staff Leasing , Business Solutions

 • Винаги правилни решения !

  www.activeconsult.net
  office@activeconsult.net
  Phone: +359 2 974-33-32
  Mobile: +359 895 10-18-18
  Address: 133 Tzarigradsko shose Blvd., Sofia, Bulgaria

 • Търсене по категория или дума ?

 • Последни публикации:

Касова бележка при наложен платеж , виртуален ПОС терминал или пощенски превод.

Posted by Active Consult Ltd. - Accounting & Tax в 10/10/2012

В запитване сте посочили, че дружеството Ви е в процес на разработка на електронен сайт за търговия, в следствие на което са възникнали следните въпроси, свързани с документирането на разплащането към Вас от клиентите Ви в следните случаи:
1. когато плащането се извършва чрез наложен платеж на стока, която не е Ваша собственост, т.е. дружеството Ви действа като посредник
2. когато плащането се извършва чрез виртуален ПОС терминал на стока, която не Ваша собственост, т.е. дружеството Ви действа като посредник
3. когато плащането се извършва чрез наложен платеж на стока, която е собственост на дружеството Ви
4. когато плащането се извършва чрез виртуален ПОС терминал на стока, която е собственост на дружеството Ви
Интересувате се необходимо ли е издаването на касов бон от ФУ, след като при всички посочени случаи сумите постъпват по банков път.

С оглед изложената от Вас неясна и непълна фактическа обстановка, изразявам следното принципно становище по приложението на разпоредбите на Наредба №Н-18/13.12.2006 г за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства и Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/, свързани с осъществяваната от Вас дейност:

По отношение на документиране на доставките по ЗДДС:

За лице, действащо като посредник са възможни следните две хипотези:
1. посредникът да извършва продажбите на стоки от чуждо име и за чужда сметка
В този случай за посредника са приложими разпоредбите на чл.8 и чл.9, ал.1 от ЗДДС, регламентиращи доставката на услуга. Посредникът получава възнаграждение от възложителя за осъществяваната посредническа дейност, за която следва да издаде фактура на възложителя.
В случай, че продажбите, се извършват от името на възложителя и за негова сметка, възложителят е задължен да издава фактури за извършените от него доставки на стоки на клиентите на електронния сайт за търговия/физически или юридически лица/. На основание чл.113, ал.7 от ЗДДС възложителя може да упълномощи писмено посредника да издава фактури от негово име.

2. посредникът да извършва продажбите на стоки от свое име и за чужда сметка
Когато комисионерът доставя стоките /услугите/ от свое име и за чужда сметка , на основание чл.127, ал.1 от ЗДДС се приема, че е получил и предоставил стоките /услугите/. В този случай възникват визираните в ал.2 на чл.127 три доставки.

Ако едно лице търгува със своя собствена стока от сайт за електронна търговия, за него ще намерят приложение разпоредбите на чл.5 и чл.6, ал.1 от ЗДДС, регламентиращи доставката на стока.

На основание чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от ЗДДС.

По силата на разпоредбата на чл.113, ал.3, т.1 от ЗДДС фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице. Съгласно чл.113, ал.6 от ЗДДС, когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването.
По отношение на документиране на продажбите по Наредба №Н-18/13.12.2006 г :

На основание чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки в търговски обект чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят с длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.

Съгласно чл. 118, ал. 3 фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация. Фискална касова бележка (фискален бон) е и касовата бележка (системен бон), издадена от одобрена за съответния търговски обект интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

С оглед разпоредбата на чл. 3, ал.1 на Наредба Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Съгласно изложената фактическа обстановка извършваната от Вас дейност е съотносима с дадената в § 1, т. 1 от ДР на Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006г дефиниция за „разносна търговия“, състояща се в продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка.

По реда на чл. 25, ал. 2 от Наредба № Н-18 /2006 г. при разносна търговия независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18 /2006 г. се издава фискална касова бележка от лицето по чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18 /2006 г и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при заплащането на цената на стоките.

Предвид гореизложеното, когато дружеството Ви е доставчик на стоките и плащането ще се извърши чрез наложен платеж, то е задължено да издаде фискална касова бележка и да я предадете на разносвача /куриерската фирама/, който от своя страна следва да я предаде на купувача при получаване на плащането.

Следва да имате предвид и разпоредбата на чл.29 от Наредба № Н-18 /2006 г., която регламентира издаването на фискални касови бележки, когато лицето по чл. 3 от Наредба № Н-18 /2006 г. извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице. В този случай продажбите се регистрират, както следва:
1. чрез фискално устройство /ФУ/ на доверителя , като продажбите се регистрират по общия ред, или
2. чрез ФУ на лицето по чл. 3 от Наредба № Н-18 /2006 г.. В този случаи ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.В дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 от Наредба № Н-18 /2006 г. се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 от Наредба № Н-18 /2006 г. сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители.

По отношение на т.2 и т.4, касаещо плащане чрез виртуален ПОС терминал, запитването Ви на основание т.4.2.1. от Процедура ДОМ-1 „Изготвяне на отговори на запитвания” е препратено за отговор по компетентност в Дирекция ДОМ, ЦУ на НАП, гр. София

Източник: НАП

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

 
%d блогъра харесват това: