ACTIVE CONSULT – Accounting & Tax

Accounting & Tax Consulting, Staff Leasing , Business Solutions

01. Счетоводни услуги

 • Изготвяне на счетоводна политика и сметкоплан за предприятието.
 • Осигуряване на одиторска заверка на ГФО от регистриран одитор.
 • Дълготрайни активи – завеждане, изготвяне на амортизационни планове, начисляване на амортизации, инвентаризации, периодични оценки, статистически справки.
 • Материални запаси – движение, инвентаризации, периодични оценки, статистически справки.
 • Осчетоводяване на фактури – клиенти и доставчици.
 • Подготовка и проверка на дневници за покупки и продажби.
 • Изготвяне и предаване на Справка декларация по ДДС – месечна , годишна.
 • Периодични оценки на вземания и задължения съгласно утвърдената Счетоводната политика.
 • Осчетоводяване на банкови извлечения, приходни и разходни касови ордери в лева и валута.
 • Осчетоводяване на авансови отчети в лева и валута.
 • Осчетоводяване на банкови заеми, лизинги в лева и валута.
 • Начисляване на дължими данъци и такси – на основание на ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ.
 • Начисляване на дължими трудови и извънтрудови възнаграждения за месеца.
 • Начисляване на дължими осигуровки и данъци върху разходите за заплати за месеца.
 • Справки изисквани от данъчните органи касаещи проверки и ревизии.
Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: