ACTIVE CONSULT – Accounting & Tax

Accounting & Tax Consulting, Staff Leasing , Business Solutions

02. Данъчни услуги

Закон за Корпоративното подоходно облагане

  • Авансови вноски за Данък печалба – определяне вида и размера.
  • Алтернативни данъци – разходи за автомобили, представителни, социални.
  • Данъци при източника – върху дивиденти, ликвидационни дялове, лихви и др.
  • Годишни данъчни декларации – определяне на данъка, попълване и подаване на данъчната декларация.
  • Проверки и ревизии – представителство, защита, обжалване.

Закон за Данък върху добавената стойност

  • Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС в НАП.
  • Регистрация на Касови апарати в НАП.
  • Изготвяне Справки декларации, Дневници за покупки и продажби.
  • Изготвяне и подаване на VIES декларации.
  • Деклариране пред НАП (чрез електронен подпис).
  • Плащане на ДДС – подготовка на платежни нареждания.

Закон за Данък върху доходите на физическите лица

  • Определяне и деклариране на авансов данък от трудови и други доходи.
  • Платежни нареждания за авансов данък от трудови и други доходи.
  • Определяне размера на патентен данък.
  • Определяне размера на дължими данъци от чуждестранни лица.
  • Попълване на Годишни данъчни декларации за ЕТ и физически лица.

Закон за Местните данъци и такси

  • Декларации за придобито недвижимо имущество – изготвяне и подаване.
  • Декларации за данък дарение – изготвяне и подаване.
  • Декларации за данък наследство – изготвяне и подаване.
  • Определяне размера на Такса за битови отпадъци.
  • Данъчна оценка на имот.
  • Декларации за придобито движимо имущество – автомобили и др.
Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: